top of page

國慶長期又嚟啦,「新生命」提提你⋯

國慶長期又嚟啦,各位享受假期之餘,亦要注意個人防護措施,戴好口罩、經常清潔雙手。如果出外旅遊,要留意不同地區嘅疫情變化,避免前往疫情中高風險地區,減少感染機會。10 次查看0 則留言

Comments


錨點 1
bottom of page