top of page

⭐️星人日常⭐️

星人:煮餐好嘢俾你🤩🤩🤩

貓仔:喵~😻😻😻

星人:魚肉好食過「豬肉」呀😁😁😁


歌羅西書3:21

你們作父親的,不要激怒兒女,免得他們灰心喪志。


💡🎉老豆節快樂🎉💡


#感恩 #勇氣 #堅持 #Don’t Drug Yourself Down #加油 #毅力 #正能量 #quotes #敬拜 #力量
0 次查看0 則留言
錨點 1
bottom of page