top of page

抗毒鬥士音樂祭


抗毒鬥士音樂祭

適逢國際禁毒日,黎緊6月21日星期五晚,我地係S.Y.部落會舉辦抗毒鬥士音樂祭,6隊嘅表演嘉賓會一同用音樂向大家宣揚禁毒和健康生活的訊息~期待你嘅參與哦~4 次查看0 則留言

Comentarios


錨點 1
bottom of page