top of page

"S.Y."青年參與「環保樂繽紛」青洲坊攤位活動

天啊,我地既青少年真係好勁!佢地係 1 個月內完成咗 500 份番皂!同時參與咗環保加分站舉辦既「環保樂繽 Fun」攤位活動,以問答環節及桌上投籃機幫助市民認識環保知識!實在係年輕有為、青春熱血!!44 次查看0 則留言

コメント


錨點 1
bottom of page